Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. 2018 2018-02-01 07:20 Natalia Topa aktualizacja treści
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego, obejmujący działkę Nr 60/4 w 1/2 części niewydzielonej, zabudowanej budynkiem gospodarczym-stodołą oraz działkę Nr 60/9, położone w miejscowości Bąków 2018-02-01 07:18 Natalia Topa aktualizacja treści
3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2018-01-31 16:43 Iwona Pochopień aktualizacja treści
4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2018-01-31 16:00 Iwona Pochopień aktualizacja treści
5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2018-01-31 16:00 Iwona Pochopień aktualizacja treści
6. 2017 2018-01-31 15:53 Barbara Knap aktualizacja treści
7. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku 2018-01-31 15:46 Barbara Knap aktualizacja treści
8. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku 2018-01-31 15:46 Barbara Knap aktualizacja treści
9. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu KOMBIVAN 2018-01-31 15:03 Iwona Pochopień aktualizacja treści
10. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu KOMBIVAN 2018-01-31 15:02 Iwona Pochopień aktualizacja treści
11. OGŁOSZENIE - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA 2018-01-31 11:59 Iwona Pochopień aktualizacja treści
12. OGŁOSZENIE - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA 2018-01-31 09:36 Iwona Pochopień aktualizacja treści
13. OGŁOSZENIE - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA 2018-01-31 09:34 Iwona Pochopień aktualizacja treści
14. Przetarg nieograniczny na: Zadanie nr 1 - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków, Zadanie nr 2 - Przebudowa zatoki autobusowej i przebudowa miejsc postojowych w ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza na wysokości Rynku w Grodkowie 2018-01-31 09:05 Kamila Rademacher aktualizacja treści
15. Zaproszenie do złożenia do oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza 13 w Grodkowie na przedszkole 4-5 oddziałowe 2018-01-31 09:01 Kamila Rademacher aktualizacja treści
16. Zaproszenie do złożenia do oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza 13 w Grodkowie na przedszkole 4-5 oddziałowe 2018-01-31 08:58 Kamila Rademacher aktualizacja treści
17. Budżet - 2018 2018-01-30 12:38 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
18. Budżet - 2018 2018-01-30 12:36 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
19. Budżet - 2018 2018-01-30 12:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
20. Budżet - 2018 2018-01-30 12:32 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
21. XXXV Sesja Rady Miejskiej - 31 stycznia 2018r. 2018-01-30 07:38 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
22. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 29.01.2018 r. /silny wiatr/1/ 2018-01-30 07:15 Bogusław Badacz aktualizacja treści
23. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 - silny wiatr 2018-01-29 15:07 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
24. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 - silny wiatr 2018-01-29 15:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
25. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 29.01.2018 r. /silny wiatr /1/ 2018-01-29 09:12 Bogusław Badacz aktualizacja treści
26. Czujni sąsiedzi 2018-01-26 11:03 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
27. Zapraszamy na sesję MRM 2018-01-25 11:54 Iwona Pochopień aktualizacja treści
28. Zapraszamy na sesję MRM 2018-01-25 11:53 Iwona Pochopień aktualizacja treści
29. Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi klienta i Rady Miejskiej 2018-01-25 08:45 Iwona Pochopień aktualizacja treści
30. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 2018-01-24 16:30 Iwona Pochopień aktualizacja treści
31. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 2018-01-24 16:26 Iwona Pochopień aktualizacja treści
32. Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 2018-01-24 15:44 Iwona Pochopień aktualizacja treści
33. Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla następujących zadań: 1) Przebudowa placu przydworcowego w Grodkowie, 2) Budowa drogi w ul. Sportowej od ulicy Kasztanowej do ulicy Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi, 3) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków, 4) Przebudowa zatoki autobusowej i przebudowa miejsc postojowych w ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza na wysokości Rynku w Grodkowie 2018-01-24 15:35 Kamila Rademacher aktualizacja treści
34. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 23.01.2018 r. /Opady marznące /1/ 2018-01-23 14:55 Bogusław Badacz aktualizacja treści
35. oświadczenie - ekwiwalent 2018-01-23 11:07 Bogusław Badacz aktualizacja treści
36. oświadczenie - ekwiwalent 2018-01-23 11:06 Bogusław Badacz aktualizacja treści
37. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowania i ewidencjonowania wydatków i dochodów w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 2018-01-19 11:26 Iwona Pochopień aktualizacja treści
38. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowania i ewidencjonowania wydatków i dochodów w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 2018-01-19 11:23 Iwona Pochopień aktualizacja treści
39. 2017 2018-01-19 11:20 Barbara Knap aktualizacja treści
40. Ostrzeżenie metorologiczne Nr 2 /silny wiatr /1/ 2018-01-18 08:13 Bogusław Badacz aktualizacja treści
41. Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot.... 2018-01-17 15:19 Barbara Knap aktualizacja treści
42. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku. 2018-01-17 15:17 Barbara Knap aktualizacja treści
43. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-01-17 15:17 Barbara Knap aktualizacja treści
44. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 2018-01-17 15:16 Barbara Knap aktualizacja treści
45. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku. 2018-01-17 15:16 Barbara Knap aktualizacja treści
46. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku. 2018-01-17 15:16 Barbara Knap aktualizacja treści
47. Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot.... 2018-01-17 15:14 Barbara Knap aktualizacja treści
48. Otwarty konkurs ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej... 2018-01-17 15:14 Barbara Knap aktualizacja treści
49. Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot.... 2018-01-17 15:13 Barbara Knap aktualizacja treści
50. Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot.... 2018-01-17 15:13 Barbara Knap aktualizacja treści

Strona: 1 z 193

  • Data aktualizacji: 2018-02-01 07:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 160 013