Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

PLAN  KONTROLI  KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NA 2017 rok.

         Termin realizacji

            Tematyka

 

 

         I kwartał

 

 

 

Funkcjonowanie targowiska miejskiego oraz ściągalność należnych opłat za 2016 rok.

         II kwartał

 

Kontrola w zakresie ściągalności podatków za   2016 rok.

Wydanie opinii o realizacji wykonania budżetu Gminy za 2016 rok i wystąpienie do Rady Miejskiej o udzielenie   lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi Grodkowa.

 

       III kwartał

 

 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

 

 

     IV kwartał

 

 

Kontrola w zakresie wydatkowania środków   z budżetu gminy   na organizacje pozarządowe - stowarzyszenia (wybrane zostaną przez komisję Rewizyjną )

 

 

PLAN  KONTROLI  KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE NA 2016 rok.

 

          Termin  realizacji

     Tematyka

         I kwartał

 

Ocena funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie w zakresie realizacji zadań własnych
i zleconych w tym zasadności przyznawania zasiłków
z pomocy społecznej oraz odmów przyznawania takiej pomocy.

 

         II kwartał

 Kontrola w zakresie ściągalności podatków za   2015 rok.

Wydanie opinii o realizacji wykonania budżetu Gminy za 2015 rok i wystąpienie do Rady Miejskiej o udzielenie   lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi Grodkowa.

 

       III kwartał

 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

     IV kwartał

 Kontrola w zakresie zleconym na wniosek Rady Miejskiej w trakcie roku.

 

  • Data aktualizacji: 2018-02-01 07:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 150 095