Objaśnienia skali ostrzeżeń

 

Zagrożenie

Zjawiska składowe

Czas

 

Stopień ostrzeżenia

1.

2.

3.

mrozy

spadek Tmin   od -20 do -25° od -26 do -30°C poniżej -30

upały

wzrost Tmax   od 30 do 34°C od 35 do 38°C powyżej 38°C

wiatr

maks. poryw   od 70 do 90 km/h od 91 do 110 km/h powyżej 110 km/h

opady

deszcz 24h od 25 do 40 mm od 41 do 70 mm powyżej 70 mm

śnieg

24h od 10 do 15 cm od 16 do 30 cm powyżej 30 cm
12h   od 10 do 15 cm powyżej 15 cm

burze

deszcz   od 15 do 40 mm od 41 do 70 mm powyżej 70 mm
maks. poryw wiatru   od 60 do 90 km/h od 91 do 110 km/h powyżej 110 km/h
grad   poniżej 2 cm od 2 do 5 cm powyżej 5 cm

Niniejsza tabela zawiera zestawienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Do wydania ostrzeżenia niezbędne jest realne ryzyko wystąpienia przynajmniej jednego zjawiska składowego (np. ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie wydane przed każdą burzą z gradem).

Realne ryzyko wystąpienia danego zjawiska składowego ma inne znaczenie w zależności od charakteru całego zjawiska:

1.Do wydania ostrzeżenia przed burzami konieczne jest istnienie samych burz, które nie muszą   być silne, ale szybko się wzmacniają i mogą w każdej chwili wygenerować zjawiska kwalifikujące się przynajmniej na pierwszy stopień ostrzeżenia. Ostrzeżenia przed burzami wydawane są zatem maksymalnie na kilka godzin przed faktycznym wystąpieniem zjawisk.

 2. Ostrzeżenia przed opadami zwykle są wydawane dużo wcześniej niż przed burzami, ponieważ często jest to zjawisko wielkoskalowe, które jest stosunkowo łatwe do przewidzenia. Czasem jednak burze pozostawiają po sobie chmury z opadem tak silnym, że może być konieczne wydanie takiego ostrzeżenia tuż po wygaśnięciu ostrzeżeń przed burzami.

3. Ostrzeżenia przed wiatrem są często wydawane podczas obecności dynamicznych mas powietrza, które są efektem występowania silnych ośrodków niżowych.Ostrzeżenia takie mogą zatem wyprzedzać faktyczne wystąpienie zjawiska o kilkanaście godzin.

4. Ostrzeżenia przed mrozami i upałami są wydawane w dzień poprzedzający wystąpienie zjawiska.

  • Data aktualizacji: 2018-02-01 07:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 150 128