Pozostałe dokumenty

2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo-magazynowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Remont klatek schodowych oraz pokrycia dachowego w gminnych zasobach komunalnych, w tym następujące zadania remontowe:

 1. Zadanie 1 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 31 w Grodkowie,

 2. Zadanie 2 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 w Grodkowie,

 3. Zadanie 3 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Szpitalnej 14 w Grodkowie,

 4. Zadanie 4 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 5 w Grodkowie,

 5. Zadanie 5 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 8 w Grodkowie,

 6. Zadanie 6 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 5 w Grodkowie,

 7. Zadanie 7 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 7 w Grodkowie,

 8. Zadanie 8 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 9 w Grodkowie,

 9. Zadanie 9 - Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 7 w Grodkowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Grodkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie następujących zadań:

Zadanie nr 1 - Przebudowa chodników przy ulicy Ogrodowej w Grodkowie,

Zadanie nr 2 - Przebudowa chodników przy ulicy Morcinka w Grodkowie,

Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi – ul. Głowackiego w Grodkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: Remont chodników wzdłuż ulicy Elsnera w Grodkowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn.: Remont elewacji jednej ściany budynku mieszkalnego nr 84 w Kolnicy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Remont klatek schodowych oraz elewacji w gminnych zasobach komunalnych, w tym następujące zadania remontowe:

 1. Zadanie 1 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 4 w Grodkowie,

 2. Zadanie 2 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego nr 47 w Gałązczycach,

 3. Zadanie 3 - Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 9 w Grodkowie,

 4. Zadanie 4 - Remont elewacji jednej ściany budynku mieszkalnego nr 84 w Kolnicy.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla następujących zadań:

Zadanie Nr 1: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gnojna,

Zadanie Nr 2: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Głębocko,

Zadanie Nr 3: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gola Grodkowska wraz z siecią deszczową,

Zadanie Nr 4: Przebudowa dróg publicznych – ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalska w Grodkowie,

Zadanie Nr 5: Przebudowa ul. Głowackiego w Grodkowie,

Zadanie Nr 6: Przebudowa chodników przy: ul. Ogrodowej, ul. Morcinka, ul. Elsnera w Grodkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych:

 1. Zadanie nr 1 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Gola Grodkowska

 2. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowie Grodkowskim

SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia /pobierz>>>/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn:  

Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków:

1. Budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w Grodkowie Półwiosek, ul. Cicha,

2. Budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w Głębocku,

3. Budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w Starowicach Dolnych,

4. Budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w Wojsławiu.

SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia /pobierz>>>/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn:   Likwidacja urządzenia wodnego – oczyszczalnia ścieków w Osieku Grodkowskim oraz przyłączenie budynków gminnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Osieku Grodkowskim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn:   Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowa budynku gospodarczego w Wierzbnej

SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia /pobierz >>>/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2014r.

 • Data aktualizacji: 2018-02-01 07:20
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 160 065