Pozostałe dokumenty

Ogłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Subregion Południowy” ogłasza konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia „Subregion Południowy”.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, w szczególności do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe oraz grafików komputerowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres:

Starostwo Powiatowe w Nysie

Biuro Stowarzyszenia „Subregion Południowy”

ul. Piastowska 33

48-300 Nysa

z dopiskiem „konkurs na projekt logo Stowarzyszenia „Subregion Południowy”

 

lub dostarczenie osobiście do Starostwa Powiatowego w Nysie - w terminie do 15 maja 2017 r.

 

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł

Grzegorz Malina

Stowarzyszenie Subregion Południowy

Burmistrz Grodkowa kieruje zapytanie o cenę na przedsięwzięcia polegające naopracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej :

  1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Jaszów ~ 0,55 km
  2. Przebudowa drogi gminnej publicznej - obręb Przylesie Dolne ~ 0,4 km
  3. Przebudowa mostu na ul. Elsnera w Grodkowie
  4. Budowa dróg wewnętrznych – obręb Tarnów Grodkowski ~ 0,3 km

Burmistrz Grodkowa informuje, że nabór na wykonanie usługi pn. . „prowadzenie zajęć sportowych w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatur.

 

Burmistrz Grodkowa

/-/ Marek Antoniewicz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

1) Dobudowa toalety damsko-męskiej w świetlicy wiejskiej we wsi Żelazna,

2) Przebudowa obiektu remizy OSP we wsi Gałązczyce.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Głębocko

2.  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Wojsław

3. Przebudowa drogi gminnej Kolnica - Gnojna

4. Przebudowa dróg gminnych - obręb Półwiosek wraz z kanalizacją deszczową w ul. Ogrodowej

Burmistrz Grodkowa zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Propozycje można zgłaszać do 9 stycznia 2015 roku.

Dokumenty wyłożone zostaną w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pokoju 39 (II piętro). Osobami odpowiedzialnymi za kontakt są: Dorota Zawadzka i Anna Zając.

Uwagi i opinie należy składać na formularzu uwag i wniosków, który znajduje się na stronie www.grodkow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Dostępny jest również w Biurze Obsługi Klienta. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na tym formularzu.

Wypełniony druk można przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@grodkow.pl wpisując w tytule maila „Konsultacje społeczne strategii". Formularz można także przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

 

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie stałej obsługi prawnej Gminy Grodków w latach 2015-2016

Gmina Grodków , ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, zaprasza do składania ofert cenowych wszystkich zainteresowanych otrzymaniem zamówienia na przedsięwzięcie polegające na:

Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót drogowych dla zadań

  1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Gola Grodkowska
  2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowie Grodkowskim
  • Data aktualizacji: 2018-02-01 07:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 160 036